Search
art therapy in social excluded locations
Exhibition: Tomáš Rafa – New Nationalism

Exhibition: Tomáš Rafa – New Nationalism

9.4.-30.4.2019, Galéria FX, Banská Bystrica

Vo svetle vývoja spoločenských udalostí posledných mesiacov, filmový archív projektu Nový nacionalizmus v srdci Európy odhaľuje dôležitosť jeho obsahu. Vlna nacionalizmu a nenávisti proti utečencom a národnostným menšinám v Európe rastie exponencionálne. Prejavy populistických extrémistov a pravicových politikov útočia na zmysel samotnej Európskej únie v „prime time“ mediálneho priestoru. Utečeneckú krízu a multikulturalizmus prezentujú ako útok na národné identity východnej Európy. Čoraz viac voličov oslovujú pravicové a extrémistické “riešenia” v mene národa opierajúce sa o rasizmus, xenofóbiu a agresívnu intoleranciu. V riadnych demokratických voľbách rastie vplyv ultra pravicových síl na aktívnu politiku EU.
Ako môže umenie a umelec ovplyvniť chod tejto spoločnosti? Môže svojím konaním ovplyvniť fungovanie sociálnych štruktúr? Dokáže umelec angažovať ľudí a vyprovokovať ich k zmene vo svojom okolí?

Tomáš Rafa vníma umenie ako katalyzátor, ktorým aktivuje procesy v spoločnosti. Vytvára priestor (pozadie) pre vývoj následných udalostí, nad ktorými majú (resp. prevezmú) kontrolu jej účastníci. Počas práce vystupuje v dvoch pozíciách.

Prvou je pasívny zber audiovizuálneho materiálu o udalostiach vo verejnom priestore (protesty, demonštrácie). Kamerou zaznamenáva dianie na ulici a zozbieraný materiál priebežne edituje. Po spracovaní ho spolu s fotografiami a textom uverejňuje v online archíve a zdieľa na sociálnych sieťach. Komentáre v online priestore sú ideálnou spätnou väzbou na ním zverejnený obsah a interakciu s divákom.
Druhá rola, v ktorej vystupuje je pozícia aktivistu na poli socio artu. V rómskych osadách so skupinou dobrovoľníkov iniciuje umeleckými prostriedkami procesy, ktoré zaznamenáva kamerou a materiál – vo forme krátkych videofilmov sprístupňujem verejnosti online.
Aktivity jeho projektov majú za cieľ prekonať pasivitu diváka, prebudiť v ňom vnútorný dialóg a kritické myslenie voči intolerancii.

Výstavný projekt podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Instagram

Tried accessing nonexisting field (comments_count) on node type (Media)