Search
art therapy in social excluded locations
Maliarsky workshop v Sečovciach (2015)

Maliarsky workshop v Sečovciach (2015)

Umelec Tomáš Rafa, držiteľ ceny Oskára Čepana za rok 2011, spoločne s rómskymi dobrovoľníkmi a aktivistami vymaľovali bytovku v osade Habeš v Sečovciach. Pokračuje tak v dlhodobom projekte „Športové múry”, v rámci ktorého umelci spolu s obyvateľmi rómskych osád v minulých rokoch maľovali segregačné múry na východnom Slovensku, aby upozornili na izolovanie rómskej menšiny od majority. Realizácia umelecko-aktivistického projektu „Športové múry” reagujúceho na rasizmus a sociálne vylúčenie trvá od roku 2011. Impulzom bola stavba segregačného múru v Michalovciach v roku 2009. Odvtedy Rafa spoločne s miestnymi dobrovoľníkmi realizoval maľby na múroch v Ostrovanoch, Sečovciach a Veľkej Ide. Tento rok sa vrátil do vylúčenej lokality v Sečovciach, aby koncept projektu posunul o niečo ďalej – preniesol ho do vchodu jednej z bytovek v osade, kde žije približne 900 osôb na hranici chudoby. „Prostredníctvom takejto formy revitalizácie verejného priestoru v rómskej osade Nová ulica chceme poukázať na priepastné rozdiely medzi majoritou a obyvateľmi žijúcimi v extrémnej chudobe,“ vysvetľuje Tomáš Rafa. Na úprave priestoru sa podieľali miestne deti i rómski študenti stavebného učilištia v Sečovciach. Počas prvých dní prebehla sanácia vchodu a odpratanie odpadu v okolí vstupu do bytovky. Študenti učilištia potom vyspravili diery v omietke na stenách, nasledujúce dni miestni obyvatelia vymaľovali priestory vchodu na všetkých poschodiach.„Vrátili sme sa sem preto, že sa nám tu s rómskou komunitou pracovalo najlepšie. Vedenie mesta bolo tiež veľmi ústretové už v roku 2012,“ hovorí Rafa. „Chcel som pre obyvateľov bytovky vytvoriť podmienky pre obnovu verejného priestoru ich vlastnými silami. Zároveň mi šlo o udržanie výsledkov spolupráce medzi rómskymi dobrovoľníkmi, samosprávou mesta a aktivistami z občianských združení,“ dodáva. Tomáš Rafa sa do Sečoviec plánuje vrátiť aj budúci rok. „Zámerom projektu bolo naštartovať proces zmeny v komunitách so sociálnym vylúčením tak, aby v nich bolo možné pokračovať aj do budúcna. Rok ukáže, či takýto spôsob motivácie má zmysel,“ uzatvára. Projekt podporili: Ministerstvo kultúry SR, Truc sphérique, o.z., Periférne centrá.

2015: Summer painting workshop for kids in romani settlement ended with “opening” of Big canvas 10x10m on the surface of the block.