Search
art therapy in social excluded locations
Prázdniny v osade #1 / 2019

Prázdniny v osade #1 / 2019

Po piaty krát sme sa vrátili do rómskej osady v Sečovciach a v spolupráci s arteterapeutistkou Karin Andrášikovou z o.z. Mládež ulice sme zrealizovali komornejší formát projektu Letný maliarsky workshop, pod názvom Prázdniny v osade #1.

Maliarsky workshop je kontinuálny projekt, ktorý podporuje sebarealizáciu sociálne vylúčených detí a to zapájaním do spoločnej tvorby umeleckého diela a arteterapeutických procesov. Aj tento rok sme ako združenie (v zastúpení Tomáš Rafa, Janka Pohanková a Marek Halász) vytvorili kreatívne prostredie, ktoré podnecovalo deti k tvorivej činnosti. Tohtoročným cieľom bolo podporiť zapojené deti viac v ich individuálnej tvorivej činnosti.

V priebehu piatich dní deti vytvorili stovky kresieb a malieb na plátna rôznych tvarov a veľkostí. Jeden deň maľovali svoj obed na tanieri a ďalší deň dostali za úlohu zamyslieť sa a nakresliť na aké zvieratko by sa členovia rodiny premenili, keby sa ocitli v začarovanom lese. Vybrané témy predstavovali pre nás aj informáciu sociálnych rozmerov a výpoveď o prostredí v ktorom žijú. Kreslilo sa pastelom, fixkami a maľovalo akrylovými farbami. Okrem malých kresieb a malieb sa pomaľovalo i plátno, ktoré je plné odkazov a dojmov detí z workshopu. V závere workshopu vznikla séria čiastočne štylizovaných, z väčšej miery spontánnych fotiek na ktorých deti pózuju so svojimi výtvormi.

Výnimočným momentom tohtoročného workshopu sa stala ,,tancovačka“ ako bodka workshopu.  Deti sa po celotýždňovej tvorivej aktivite sa roztancovali a predviedli nám niekoľko tanečných choreografií ktoré sa v priebehu roka naučili. 

Maliarskeho workshopu sa aktívne zúčastnilo v priemere 70 detí a mládeže rôznych vekových kategórii.

Projekt ,,Prázdniny v osade #1”  z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky.

Ubytovacie priestory poskytlo Centrum voľného času v Sečovciach a priestory na workshop sprístupnilo Komunitné centrum. 

Instagram

Error validating access token: Session has expired on Monday, 07-Aug-23 03:06:26 PDT. The current time is Wednesday, 12-Jun-24 18:26:58 PDT.