Search
art therapy in social excluded locations
Ruka na konci ramene vo VSG

Ruka na konci ramene vo VSG

Vo Východoslovenskej galérii, Sieň A + premostenie, Hlavná 27, Košice / od 2. 3. 2022 do 15. 5. 2022.

Ruka na konci ramene: (Spolu) práca v českom a slovenskom umení

Kurátoři: Ondřej Horák & Anežka Chalupová

,,Participatívne, sociálne, interaktívne či angažované projekty majú v českom a slovenskom umeleckom prostredí svoju históriu. Často však stoja na okraji záujmu. Aj keď ich vytvorili renomovaní umelci, dlho akoby nikam nepatrili, nikto ich nedokumentoval, nezaznamenal ich celý príbeh. Výstava predstavuje české a slovenské projekty, ktoré vznikli vďaka dlhodobej spolupráci medzi umelcami a rôznymi skupinami našej spoločnosti. Vznikli, pretože sa z ruky, ktorá najskôr pomáhala realizovať umelcove predstavy, stala ruka, ktorá ponúka spoluprácu a pomoc. Ruka na konci ramena je natiahnutá ruka.

Výstava sa zameriava na spoluprácu českých a slovenských umelcov s najrôznejšími spoločenskými a sociálnymi skupinami, ktoré boli realizované mimo tradičné výstavné priestory. Predstavuje ucelenú koncepciu podoby a histórie tohoto druhu (spolu)práce od polovice 20. storočia po súčasnosť. Autori vystavených prác sa zameriavajú na projekty, ktoré primárne nevznikajú s myšlienkou na vytvorenie umeleckého diela. Zmyslom ich vzniku je snaha zapojiť vybranú spoločenskú skupinu do procesu rovnocennej umeleckej spolupráce a zároveň ponúknuť aktérom iný pohľad na problémy, s ktorými sa bežne stretávajú. Výstava ponúka nielen konkrétne projekty, ale tiež príbehy, ktoré stoja za vznikom prác umelcov vytvorených spoločne s ľuďmi žijúcimi v sociálne vylúčených lokalitách, so seniormi, s ľuďmi bez domova, so zdravotne znevýhodnenými, s deťmi, študentmi, či s inými komunitami. Architektom výstavy je Richard Loskot, ktorý špeciálne navrhol a upravil výstavné priestory. “

Zdroj: www.vsg.sk/ruka-na-konci-ramena-spolu-praca-v-ceskom-a-slovenskom-umeni/

?Dominika Čupková

Instagram

Error validating access token: Session has expired on Monday, 07-Aug-23 03:06:26 PDT. The current time is Thursday, 18-Jul-24 10:53:25 PDT.