Search
art therapy in social excluded locations

Workshops

Združenie Art Aktivista nadväzuje na niekoľkoročné iniciatívy Tomáša Rafu, ktorý spoločne so skupinou umelcov, aktivistov a dobrovoľníkov realizoval cyklický projekt Športové múry (2010-2013), ktorým upozorňoval na symboly segregácie rómskeho obyvateľstva. Od roku 2014 pod hlavičkou združenia realizoval projekt revitalizácie verejného priestoru vybranej bytovky v osade v Sečovciach a neskôr svoju pozornosť sústredil na spoluprácu s deťmi a mládežou v rámci série Letných maliarskych workshopov. Za posledné tri roky sa projekt pretransformoval do podoby krátkodobých rezidencií s cieľom prepojiť svet marginalizovaných detí so svetom a skúsenosťami začínajúcich či profesionálnych umelcov a umelkyne. Združenie Art Aktivista má za cieľ dlhodobo rozvíjať kreatívne umelecké prístupy a zapájať sociálne vylúčené deti do spoločných tvorivých aktivít. Kombináciou vybraných umeleckých prístupov realizujeme projekty podporujúce sebarealizáciu a záujem o participáciu, kreatívny rozvoj s umelcami a inklúziu s vonkajším svetom mimo osady.

Art Aktivista association brings together people from the area of art, culture, human rights institutions, activists and social workers. The association holds activities focused on fostering intercultural dialogue, observing human rights by organising events with the aim to contribute towards building a tolerant and civilised society. It organises an annual summer painting workshop for socially excluded children from Sečovce Romani settlement. By making a creative space, the association seeks to help integrate the children into society, strongly stimulating their creative development, self-realisation and spending leisure time. The project has an ongoing character with a focus on the long-term research of the process of changes brought about in the given local community.

Umelecky workshop Prazdniny v osade 2023 pre romske deti.

Prázdniny v osade #5 / 2023

S projektom Prázdniny v osade #5, sme sa so Združením Art Aktivista (Tomáš Rafa, Jana Pohanková a Marek Halász) po roku vrátili do Sečoviec. Zopakovali sme si formát dvoch týždňov, ktoré sme naplnili aktivitami s presahmi do vizuálneho, pohybového a...

Prázdniny v osade #4 / 2022

S projektom Prázdniny v osade #4, sme sa po roku vrátili do Sečoviec. Tento rok sme pobudli ešte dlhšie, ako po minulé roky, a rezidentky tohtoročného workshopu sme nasťahovali priamo do priestorov Komunitného centra.  Počas dvoch týždňov sa...

Prázdniny v osade #3 / 2021

Po úspešnej realizácii workshopu v podobe Prázdnin v osade #2, spred minulého roka, sme si zopakovali tento formát a po druhý krát sme formou otvorenej výzvy pozvali mladých umelcov a umelkyne k spolupráci. Spomedzi prihlásených sme tento rok...

Prázdniny v osade #2 / 2020

Prázdniny v osade 2020 Po niekoľkých rokoch vytvárania kreatívneho prostredia s deťmi z lokality Habeš v Sečovciach, sme sa rozhodli otvoriť novým prístupom a poskytnúť možnosť participácie aj ďalším umelcom a umelkyniam. Rozhodli sme preto o nový...

Prázdniny v osade #1 / 2019

Po piaty krát sme sa vrátili do rómskej osady v Sečovciach a v spolupráci s arteterapeutistkou Karin Andrášikovou z o.z. Mládež ulice sme zrealizovali komornejší formát projektu Letný maliarsky workshop, pod názvom Prázdniny v osade #1. Maliarsky...

Prázdniny v osade #1 / 2019

Letný maliarsky workshop / 2018

Združenie Art Aktivista sa po štvrtý krát vrátilo do rómskej osady v Sečovciach a spolu s arteterapeutistkou Karin Andrášikovou z o.z. Mládež ulice zrealizovalo projekt Letný maliarsky workshop 2018 pre sociálne vylúčené deti. Na pomoc s deťmi si...

Letný maliarsky workshop / 2017

Združenie Art Aktivista sa po tretí krát vrátilo do rómskej osady v Sečovciach a spolu s arteterapeutkou Karin Andrášiková. z o.z. Mládež ulice zrealizovalo projekt Letný maliarsky workshop 2017 pre sociálne vylúčené deti. Maliarsky workshop je...

Letný maliarsky workshop / 2016

Vizuálny umelec Tomáš Rafa so Združením Art Aktivista zrealizoval Letný maliarsky workshop pre deti z rómskej osady v Sečovciach na východe Slovenska. K spolupráci si tentokrát pozval aj arteterapeutistku Karin Andrášikovú z o.z. Mládež ulice. V...

Športové Múry / 2013 Veľká Ida

Výtvarník a filmár Tomáš Rafa upozorňuje na fenomén vzniku tzv. „športových“ múrov ešte viac izolujúcich obyvateľov rómskych osád. V týchto dňoch spoločne s tímom dobrovoľníkov pomaľovali 200-metrový betónový múr vo Veľkej Ide na východe Slovenska...

Športové múry / 2012 Ostrovany

Začiatkom leta 2012 dostal Tomáš Rafa úradné povolenie na realizáciu pomaľovania múrov v troch mestách a obciach na východe Slovenska. Bol to ochranný múr v Sečovciach, segregačný múr v Ostrovanoch a bytovka v mestskej časti Michaloviec – Angi mlyn...

Športové múry / 2012 Angi mlyn

Začiatkom leta 2012 dostal Tomáš Rafa úradné povolenie na realizáciu pomaľovania múrov v troch mestách a obciach na východe Slovenska. Bol to ochranný múr v Sečovciach, segregačný múr v Ostrovanoch a bytovka v mestskej časti Michaloviec – Angi mlyn...

Športové múry / 2012 Sečovce

Výtvarníkovi Tomášovi Rafovi sa podarilo zrealizovať už druhú verziu “Športového múru”. Tá je pokračovaním projektu z Michaloviec na Sobraneckej ceste pri rómskej osade Angi mlyn z roku 2011, kde Tomáš Rafa na múr nalepil 96-metrov dlhý...

Šporotvý múr MIchalovce 2011

Športové múry / 2011 Michalovce

Prvá správa znela: “Výtvarník Tomáš Rafa zrealizoval v stredu 30. novembra 2011 megabilboard na kontroverzný betónový “športový múr” v Michalovciach. Ten v roku 2009 oddelil michalovské sídlisko Východ od rómskej osady Angi mlyn...

Instagram

Error validating access token: Session has expired on Monday, 07-Aug-23 03:06:26 PDT. The current time is Monday, 27-May-24 06:59:50 PDT.