Search
art therapy in social excluded locations
OPEN CALL 2021

OPEN CALL 2021

Združenie Art Aktivista vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie prihlášok na krátkodobú umeleckú rezidenciu pre umelcov a umelkyne! Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25. júla 2021

Združenie Art Aktivista ponúka umelcom a umelkyniam možnosť priamej participácie na kreatívnom workshope pre deti v rómskej osade v Sečovciach.

Zámerom výzvy je priniesť nové impulzy, pohľady a nápady do tvorivých procesov, ktoré pre deti vytvárame už niekoľko rokov. Autori a autorky môžu prihlásiť projekty z celého spektra vizuálneho umenia. Podmienkou je, aby v ich návrhu, projektu či inštalácie, zohľadnili zapojenie detí do vzniku spoločného diela a aby bol realizovateľný po dobu trvania rezidencie.
Kladieme dôraz nielen na výsledok ale aj na samotný proces tvorby a interakciu detí v ich prirodzenom prostredí.

Usporiadateľ: Združenie Art Aktivista, o.z.
Projekt: Prázdniny v osade #3
Uzávierka podávania žiadostí výzvy: 25. júl 2021
Trvanie rezidenčného pobytu: od 1. do 8. augusta 2021
Miesto realizácie: Komunitné centrum v osade Habeš, Sečovce

Združenie Art Aktivista poskytne každému úspešnému žiadateľovi:

• finančnú odmenu vo výške 400 eur (vrátane cestovných a stravných výdavkov )
• ubytovanie počas rezidencie
• produkčnú a technickú asistenciu,
• materiál na dielo do výšky 450 eur
• propagáciu výsledkov na výstavách

Výzva je určená pre študentov umeleckých škôl, profesionálnych umelcov a umelkyne či umelecké kolektívy so zameraním na výtvarné umenie, grafický dizajn, fotografia, ale i architektúra, divadlo a tanec, video.

Zapojiť sa do výzvy je možné formou elektronického formulára
s priložením nasledovných súborov vo formáte PDF:

• CV
• Motivačný list
• Portfólio doterajších prác (max 5)
• Popis projektu s jeho výstupmi, časovým harmonogramom, materiálovými nákladmi, vrátane rozpočtu, spolu s vizualizáciou alebo skicou projektu

Online formulár: https://forms.gle/pVpS3pk42daTTV4d8

Vyhodnotenie výzvy:

Z prihlásených projektov vyberieme maximálny počet 2.
O ich výbere rozhodnú členovia Združenia Art Aktivista v zložení: Tomáš Rafa, Marek Halász, Jana Pohanková
Vyrozumenie o rozhodnutí dostanú všetci uchádzači, najneskôr do 5 dní od uzávierky.
Podmienkou je podpísanie zmluvy o Vytvorení diela (výhradné autorské práva diela prechádzajú na usporiadateľa).

Financovanie projektu je realizované vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Instagram

Error validating access token: Session has expired on Monday, 07-Aug-23 03:06:26 PDT. The current time is Monday, 27-May-24 06:35:30 PDT.