Search
art therapy in social excluded locations
Športové múry / 2012 Angi mlyn

Športové múry / 2012 Angi mlyn

Začiatkom leta 2012 dostal Tomáš Rafa úradné povolenie na realizáciu pomaľovania múrov v troch mestách a obciach na východe Slovenska. Bol to ochranný múr v Sečovciach, segregačný múr v Ostrovanoch a bytovka v mestskej časti Michaloviec – Angi mlyn. Projekt Športové múry 2012 zapadá do konceptu projektu nového nacionalizmu, ktorému sa autor venuje už viacero rokov na Slovensku i v zahraničí. Motív bol pomerne jasný. Poukázať na segregáciu časti obyvateľov Slovenska a na to, že problém neprispôsobivosti občanov na území nášho štátu si žiada väčšiu pozornosť ako len postavenie múru, nech už ho nazývame športový alebo nie.

O menší experiment sa produkčný tím v zložení Tomáš Rafa a Marek Halász pokúsil v mestskej časti Michaloviec – Angi mlyn, kde pomaľovali spodnú časť poschodového obytného domu rovnakým motívom ako v Sečovciach a Ostrovanoch. Tentokrát sa k nim pridali všetci obyvatelia z prízemia bytovky. Aj napriek prvotným námietkam kvôli farbe, kedy sa nanášali prvé podkladové vrstvy bielej, sa bytovku podarilo pomaľovať s rekordnou rýchlosťou. Zrejme k tomu prispel aj fakt, že ešte v ten deň vytvorili umelci vzorovú časť, kde stenu pomaľovali 6-timi farbami dúhy. To presvedčilo obyvateľov a s motívom sa stotožnili. O tom, že ich práca na tomto projekte bavila, svedčí aj fakt, že po skončení si spontánne okolie bytovky sami upratali.

Produkčne projekt Tomáša Rafu zastrešilo občianske združenie Truc sphérique (Stanica Žilina-Záriečie) s podporou grantu Ministerstva kultúry SR v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. O farebnosť projektu, sa postarala spoločnosť PPG Deco Slovakia, s.r.o. a to produktmi zn. PRIMALEX a BALAKRYL.

EN:

In the beginning of the summer 2012, Tomáš Rafa got an official permition for painting the walls in three towns and villages in eastern Slovakia. The first one was a protective wall in Sečovce, the second one was segregation wall in Ostrovany, and the last one was a housing unit in the city district of Michalovce – Angy mlyn. The concept of the project “Sport walls 2012″ is connected to the wider project concerning new nationalism in Slovakia and abroad, to which autor is dedicated for several years. Motive was quite clear: to point out the segregation of one part of the Slovak population and to stress that problems with adaptation of citizens in Slovakia need much more attention and cannot be solved with building a wall, whether we call it sport one or not.

Tomáš Rafa and Marek Halász painted the bottom of the apartment block in the city district of Michalovce – Angi mlyn with the same motive as in Sečovce and Ostrovany. This time they were joined by all inhabitants of a ground floor apartment building. Despite of the first objections, concerning the colours in the time of painting the first layers of white, the building was painted in the record speed.Probably to this contributed also the fact that in this same day artists created the sample, where they painted the wall with six colours of the rainbow. This convinced the residents and incourage them to identify themselves with motive. That they enjoyed their work on this project, is evident also by the fact that after the project they spontaneously cleaned the surroundings of their building.

The project has been supported by the grant of the Ministry of Culture of the project Košice – European Capital of Culture 2013.

Instagram

Error validating access token: Session has expired on Monday, 07-Aug-23 03:06:26 PDT. The current time is Sunday, 21-Apr-24 10:58:06 PDT.