Search
art therapy in social excluded locations
Športové múry / 2011 Michalovce

Športové múry / 2011 Michalovce

Prvá správa znela: “Výtvarník Tomáš Rafa zrealizoval v stredu 30. novembra 2011 megabilboard na kontroverzný betónový “športový múr” v Michalovciach. Ten v roku 2009 oddelil michalovské sídlisko Východ od rómskej osady Angi mlyn. Oficiálne bol predstavený ako miesto športových aktivít, dodnes tam však športová aktivita nevznikla. Čerstvý držiteľ Ceny Oskára Čepana pre mladého umelca za rok 2011 preto na bilboarde použil štylizovaný farebný motív športujúcich siluet detí a mládeže s futbalovými loptami. Bilboardová tlač má dlžku spolu 96 metrov a je na takmer 3-metrovom múre z vonkajšej strany od osady Angi mlyn. Prvé reakcie miestnych obyvateľov sú pozitívne, rovnako Mesto Michalovce s realizáciou veľkorozmerného diela súhlasilo.”

V skutočnosti to však samozrejme bolo aj inak a nebolo cieľom projektu len “skrášliť” opustený betónový múr. Tomáš v rámci svojho projektu Nový nacionalizmus v srdci Európy bol už pri výstavbe nejedného múru a ďalších stretoch majoritnej časti obyvateľstva s “problémovou” minoritou na východe Slovenska. Na michalovskom “športovom múre” si s miestnymi chlapcami už pred dvoma rokmi zahral futbal v blate po výstavbe. Práve z tejto akcie pochádzal aj nápad na realizáciu veľkorozmernej tlače priamo na rovnakom mieste a pôvodný návrh predložený Mestu Michalovce bol fotozáznamom z tohto prvého športového zápasu.

Starosta, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci mestského úradu v Michalovciach však (napriek pozitívnemu privítaniu) nesúhlasili a žiadali zmenu. Báli sa priznania, že múr tu stojí proti prechádzajúcim Rómom z osady a občania zo sídliska ním chránia svoj majetok a čistotu medzi blokmi. Mali sme tri možnosti – výlep zorganizovať ilegálne (ako neznámy autor pri nápise Prepáčte na múre v Ostrovanoch), projektu sa zriecť (a nechať celý problém tak) alebo pokračovať vo vyjednávaní, ktoré sa tak stalo jednou zo samostatných kapitol projektu. Emaily, v ktorých postupne mizli z fotografií rómske deti (a menili sa na biele tiene), mizli špinavé betónové steny (a menili sa na ultra-pestrofarebné plochy) a pribúdali štylizované lopty (a zdôrazňovali výlučný “športový” charakter grafiky), máme zachované a dokumentujú celý proces. Niet v nich nič šokujúce, len potvrdenie, že múry sú (ako hovorí Fedor Gál) najmä mentálne a ich fyzická podoba je traumou, s ktorou si nevieme rady.

Projekt Športový múr produkčne zastrešilo občianske združenie Truc sphérique (Stanica Žilina-Záriečie) s podporou grantu Ministerstva kultúry SR v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Pomoc pri tlači a výlepe billboardu poskytla spoločnosť Gryf.

EN:

The first local news was: “The artist Tomáš Rafa realised on Wednesday November 30, 2011, a big billboard on the controversial “wall of sports” in Michalovce. This wall divided in 2009 the Eastern quarter of Michalovce town from the Roma settlement Angi mlyn. Officially built as place for sport, the wall is up to today missing any sport activity. That is why Tomáš Rada, ôately lwarded the Oskar Čepan’s prize for young artist for the year 2011, used motives of colorful sporting kids with soccer balls. The billboard is 96 meters long and 3 meters high and is printed from outside (from the view from Angi mlyn). The first reactions of local citizens have been positive and the city of Michalovce has agreed with this creation.”

The truth and original intention has been different though. Tomáš Rafa has visited already few “walls against Roma inhabitants” and filmed critical situations of co-living of majority with minority in Eastern Slovakia. His idea of course has not only been to make this wall nicer. The concept came from his soccer match close to the wall with Roma kids in 2009 and it was the photo document of the action.

The mayor and other employees of Michalovce refused the first idea having fear of accusation from supporting ethnic tensions. We could stop the whole project or realise it illegally. However, we have decided to go on in communication with the city officials and the result is more then a compromise. There is nothing from the original idea, it is colorful and empty as our disability to solve the real problem behind these “walls”.

The project Sporting Wall has been produced by Stanica with the financial support of Ministry of Culture of Slovakia (Košice – European Culture Capital 2013 program).

First segregation wall /Walls of Sports in Slovakia 2011

Instagram

Error validating access token: Session has expired on Monday, 07-Aug-23 03:06:26 PDT. The current time is Thursday, 18-Jul-24 11:14:48 PDT.