Search
art therapy in social excluded locations
Prázdniny v osade #2 / 2020

Prázdniny v osade #2 / 2020

Po niekoľkých rokoch vytvárania kreatívneho prostredia s deťmi z lokality Habeš v Sečovciach, sme sa rozhodli otvoriť novým prístupom a poskytnúť možnosť participácie aj ďalším umelcom a umelkyniam. Rozhodli sme preto o nový formát s názvom ,,Prázdniny v osade”. Touto novou formou projektu by sme chceli podporiť vznik kreatívnych procesov vychádzajúcich z rovnocennej spolupráce mladých, začínajúcich umelcov/ umelkyne so zapojenými deťmi. 

S cieľom obohatiť procesy o nové impulzy, pohľady a nápady sme po prvýkrát spustili otvorenú výzvu na krátkodobú rezidenciu. Do výzvy prihlásilo svoje projekty 12 záujemcov a záujemkýň. Spomedzi prihlášok nás najviac zaujali projekty Júlii Kozákovej a Lenky Borkovej, ktoré sa stali našimi prvými rezidentkami.

Júlia Kozáková na Prázdninách v osade 2020
Júlia Kozáková na Prázdninách v osade 2020

Júlia chcela nadviazať na svoje spevácke skúsenosti v rómskom speváckom zbore Čhavorenge a zamerať sa na posilnenie rómskej kultúrnej identity medzi deťmi skrz spev a tanec. Lenka ako študentka grafiky sa venuje projektom so sociálnym presahom. Vo svojej tvorbe reflektuje osobné skúsenosti s prácou s rôznymi vylúčenými skupinami ľudí. Prihlásila sa s participatívnym projektom blízkym našim doterajším aktivitám s deťmi. K Lenke a Júlii sa dodatočne pridala Soňa Skubánová, ktorá študuje pedagogiku a pracuje ako dobrovoľníčka, takisto, so sociálne vylúčenými skupinami ľudí.

Lenka Borkova na Prázdninách v osade 2020
Lenka Borkova na Prázdninách v osade 2020
Soňa Skubanová na Prázdninách v osade 2020
Soňa Skubanová na Prázdninách v osade 2020
Júlia Kozáková na Prázdninách v osade 2020
Júlia Kozáková na Prázdninách v osade 2020

Do aktivít bolo zapojených viac ako 70 detí, v rôznych vekových kategóriách, ktoré pravidelne navštevujú komunitné centrum. V priebehu jedného týždňa deti maľovali namiesto plátien na OSB dosky rozmerov 70 x 250 cm a to počas viacerých intervalov. Najprv dosky vymaľovali na bielo, aby vzniklo pomyselné plátno. Následne sa dostali na rad akrylové farby s valčekmi a štetcami, neskôr i fixky.

Z pomaľovaných OSB dosiek bol nakoniec vytvorený ,,site-specific“ objekt, ktorý na jednej strane odprezentoval maliarske výstupy detí, na druhej sa stal útočiskom spoločného trávenia času.  Objekt je výsledkom spolupráce autorky Lenka Borková a detí s technickou podporou Mareka Halásza.

V priebehu celého trvania workshopu sa tvorivé aktivity striedali so speváckymi a pohybovými aktivitami pod Júliiným velením.

Na záver workshopu sme v priestoroch Komunitného centra pripravili vernisáž, na ktorú sme okrem detí pozvali aj ich rodičov. Vernisáž sa stala príjemným zavŕšením našich tvorivých aktivít s deťmi. Na pozadí nadrozmerného objektu z malieb, deti odprezentovali tance a piesne. Jednou z nich bola i pieseň Dumbala Dumba, ktorej slová a melódiu sa deti naučili v priebehu niekoľkých dní.

Projekt z verejných zdrojov podporil Ministerstvo kultúry SR a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Instagram

Error validating access token: Session has expired on Monday, 07-Aug-23 03:06:26 PDT. The current time is Thursday, 18-Jul-24 10:25:06 PDT.