Search
art therapy in social excluded locations
Športové múry / 2012 Ostrovany

Športové múry / 2012 Ostrovany

Začiatkom leta 2012 dostal Tomáš Rafa úradné povolenie na realizáciu pomaľovania múrov v troch mestách a obciach na východe Slovenska. Bol to ochranný múr v Sečovciach, segregačný múr v Ostrovanoch a bytovka v mestskej časti Michaloviec – Angi mlyn. Projekt Športové múry 2012 zapadá do konceptu projektu nového nacionalizmu, ktorému sa autor venuje už viacero rokov na Slovensku i v zahraničí. Motív bol pomerne jasný. Poukázať na segregáciu časti obyvateľov Slovenska a na to, že problém neprispôsobivosti občanov na území nášho štátu si žiada väčšiu pozornosť ako len postavenie múru, nech už ho nazývame športový alebo nie.

Osadu v Ostrovanoch sa Tomášovi Rafovi podarilo navštíviť prvýkrát už v roku 2010. Po tragédii v Devínskej Novej Vsi, kedy sa na múre objavil nápis „Prepáčte“. Po dvoch rokoch sa v osade udiali zmeny, ktoré prispeli k integrácii rómskeho obyvateľstva. Obyvatelia Ostrovian v súčasnosti dostávajú finančnú dotáciu zo Stavebného sporenia, ktorá im pomáha zmeniť drevené chatrče, v ktorých doposiaľ žili, na murované stavby. Rozdiel medzi Michalovcami a Sečovcami na jednej strane a Ostrovanmi na druhej, však bol v prístupe ich obyvateľov.

Realizačný tím tentokrát okrem autora projektu, Tomáša Rafu zo Žiliny, dopĺňali umelci Marek Halász z Bratislavy a Igor Babiak z občianskeho združenia Periférne centrá v Dúbravici. Ich objektom sa stala stavba vo verejnom priestore vyhlásená za „plot“, ktorý ohradzuje súkromné pozemky obyvateľov obce Ostrovany od rómskej osady. Má dĺžku 110 metrov a výšku 2, 3 metra a k jeho stavbe došlo podľa vyjadrenia starostu obce, Cyrila Reváka, na základe opakujúcich sa krádeží poľnohospodárskych plodov obyvateľmi susediacej osady.

Atmosféra v Ostrovanoch nebola tak priateľská ako tomu bolo v Sečovciach. Obyvatelia osady nemali záujem pracovať zadarmo. Len pár z nich po nejakom čase prišlo na miesto diania a chceli pomôcť pod podmienkou, že im za prácu zaplatia a dostanú cigarety. Napriek tomu, že umelci na ich požiadavky pristúpili, na druhý deň prišiel pomôcť len jeden z nich. V noci svojpomocne vymerali laserovou vodováhou vodiace línie, aby druhý deň mohli začať maľovať farebné dúhové pásy. Pozitívnym faktom je, že deti sa o prácu s farbou zaujímali a to aj s vedomím, že pracujú dobrovoľne a zadarmo. Po neprívetivej reakcii ich rodičov, však museli s natieraním farby prestať. Tí sa domáhali za prácu detí opäť peňazí. Deti sa však za správanie rodičov prišli ospravedlniť. Aj napriek progresu socializácie tu stále ešte chýba spoločný záujem a motivácia zlepšovať priestor, v ktorom žijú.

Produkčne projekt Tomáša Rafu zastrešilo občianske združenie Truc sphérique (Stanica Žilina-Záriečie) s podporou grantu Ministerstva kultúry SR v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. O farebnosť projektu, sa postarala spoločnosť PPG Deco Slovakia, s.r.o. a to produktmi zn. PRIMALEX a BALAKRYL.

EN:

In the beginning of the summer 2012, Tomáš Rafa got an official permition for painting the walls in three towns and villages in eastern Slovakia. The first one was a protective wall in Sečovce, the second one was segregation wall in Ostrovany, and the last one was a housing unit in the city district of Michalovce – Angy mlyn.

The concept of the project “Sport walls 2012″ is connected to the wider project concerning new nationalism in Slovakia and abroad, to which autor is dedicated for several years. Motive was quite clear: to point out the segregation of one part of the Slovak population and to stress that problems with adaptation of citizens in Slovakia need much more attention and cannot be solved with building a wall, whether we call it sport one or not.

In Ostrovany the atmosphere was not so friendly as in Sečovce. Inhabitants of the village did not have any interest to work for free. After some time a few of them came to the place of the event and they wanted to help with work if they would be payed and if they would get cigarettes in return. Although artists agreed on their terms, on the next day only one of them came. At night they were lining the guiding lines with laser water vague by themselves, so the next day they could start with painting the coloured rainbow stripes.

It was very positive, that the children were interested in work with colour, even they knew they are working voluntarily and for free. After unfriendly reaction of their parents, that wanted to get money for their work, children had to stop with painting. However, children came back to apologize about their parents behaviour. Despite of the progress of socialization there is still lacking a common interest and motivation to improve the space in which they live.

The project has been supported by the grant of the Ministry of Culture of the project Košice – European Capital of Culture 2013.

2012: Painting on the segregation wall in Ostrovany (East Slovakia)

Instagram

Error validating access token: Session has expired on Monday, 07-Aug-23 03:06:26 PDT. The current time is Sunday, 21-Apr-24 11:13:54 PDT.