Search
art therapy in social excluded locations
Sečovské bienále umenia vo Výklade

Sečovské bienále umenia vo Výklade

Vo galérii Výklad, Hlavná 10 v Trnave / od 28. 11. 2016 do 22. 02. 2017.

“Pre autorský prejav Tomáša Rafu (1979) je charakteristická oscilácia medzi výtvarným umením a dokumentom, čo je vidieť aj v projekte Nový nacionalizmus. Dokumentárne videá sa tu stávajú súčasťou konceptu mapujúceho rozličné podoby zložitej súčasnosti naprieč viacerými krajinami.
Jeden z fragmentov predstavuje aj Sečovské bienále, ktorý vznikol v spolupráci so združením Art Aktivista a jeho výsledkom bolo kolektívne dielo detí v podobe sto metrov štvorcových veľkého plátna, ktoré bolo nainštalované na bytovom dome v Sečovciach obývaného zväčša rodinami na hranici chudoby. Umiestnenie na fasáde nemalo súvis iba s technickými parametrami, ale vzťahovalo sa k téme, ktorou bola predstava domova.
Toto podujatie však nemá byť iba arteterapeutickou akciou. Spracovávaná téma domova je úzko prepojená s bývaním, ako právom človeka a v tomto pohľade možno Rafov počin považovať za angažované gesto poukazujúce na otázky týkajúce sa zväčšovania rozdielov medzi majetnejšími a nemajetnejšími vrstvami a následne z toho vyplývajúceho sociálneho vylúčenia, stigmatizácie a izolácie.”

Text: Peter Molari

Poster: Andrej Bila

Foto: Richard Lutzbauer

Sečovské bienále je realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2016 a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Instagram

Error validating access token: Session has expired on Monday, 07-Aug-23 03:06:26 PDT. The current time is Monday, 27-May-24 04:47:46 PDT.